Dette er et NDT-grunnkurs i for å påvise overflatefeil ved hjelp av magnetpulver testing (MT). Eksaminering er ikke påkrevd.

NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 1

Dette er et 24-timers NDT grunnkurs fordelt over 3 kursdager som dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer best for NDT-personell, inspektører og kontrollører som er engasjert i inspeksjon og testing av sveiseforbindelser, støpegods, smigods eller annen fabrikasjon. Kurset vil også være nyttig for personer som er ansvarlige for kontrollfunksjoner.

Kursinnhold

  • Grunnleggende prinsipper om magnetisme, magnetfelt, flukstetthet og permeabilitet.
  • Magnetiserings- og prøvemetoder (åk, permanentmagnet, strøm-magnetisering, spole, hjelpeleder).
  • Bedømmelse av indikasjoner.
  • Avmagnetisering.
  • Praktiske øvelser/rapportering.
  • Koder og standarder.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Forstå grunnleggende prinsipper for magnetpulver.
  • Utføre magnetpulver testing på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte komponenter.