Dette er et NDT-grunnkurs i for å påvise overflatefeil ved hjelp av magnetpulver testing (MT). Eksaminering er ikke påkrevd.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 1

Dette er et 24-timers NDT grunnkurs fordelt over 3 kursdager som dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer best for NDT-personell, inspektører og kontrollører som er engasjert i inspeksjon og testing av sveiseforbindelser, støpegods, smigods eller annen fabrikasjon. Kurset vil også være nyttig for personer som er ansvarlige for kontrollfunksjoner.

Kursinnhold

  • Grunnleggende prinsipper om magnetisme, magnetfelt, flukstetthet og permeabilitet.
  • Magnetiserings- og prøvemetoder (åk, permanentmagnet, strøm-magnetisering, spole, hjelpeleder).
  • Bedømmelse av indikasjoner.
  • Avmagnetisering.
  • Praktiske øvelser/rapportering.
  • Koder og standarder.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Forstå grunnleggende prinsipper for magnetpulver.
  • Utføre magnetpulver testing på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte komponenter.