Dette er et videregående NDT kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring magnetpulver testing (MT) .

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 2

Dette er et 24-timers videregående kurs fordelt over 3 kursdager. Kurset passer for alle som skal ta NS-EN 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2 og for de som planlegger nivå 3 i magnetpulver testing (MT). Kurset passer også for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring MT.

Kursinnhold

 • Repetisjon av den viktigste teorien i MT fra nivå 1.
 • Videregående teori, med spesiell vekt på bruk av håndregler for beregning av feltstyrker.
 • Gjennomgåelse av de koder og standarder som blir mest brukt, samt prosedyrer for prøving og rapportering.
 • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell".
 • Bruk av åkmagnet, elektroder, hjelpeleder, spole, feltstyrkemåler, UV-lys, UV-lysmåler og forskjellige pulvertyper (både
  farget og fluorescerende) på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
 • Rapportering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Utføre MT etter anerkjente standarder og prosedyrer på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte objekter.
 • Gjenkjenne og skille relevante feilindikasjoner fra ikke-relevante eller falske indikasjoner.
 • Løse teorioppgaver tilsvarende de til sertifiseringseksamen.
 • Gjennomføre eksamen for NS-EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2.