Penetrant testing er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den krever god trening og utdannelse for å kunne brukes korrekt.

På vårt penetrantkurs lærer du gjennom både teori og praksis de mange ulike fordelene som finnes ved å bruke penetrant testing til NDT-inspeksjon. Kursene innen penetrant testing tilbys for nivå 1, 2 og 3, og er i henholdt til EN ISO 9712/Nordtest. 

Penetrant testing er den NDT-metoden som anses for den minst utstyrskrevende, og er dermed en billig prøvemetode. Som med andre NDT-metoder, krever penetrant testing utdannelse og trening for at du skal kunne bruke metoden korrekt. Metoden ser enkel ut, men det er minst like mange faktorer som kan påvirke prøveresultatet som ved andre NDT-metoder. Derfor er teoretisk og praktisk utdannelse helt nødvendig. Med et nivå 2 sertifikat i penetrant testing vil du kunne utføre testing selvstendig.

Beskrivelse av kurs innen penetrant testing

Her er det mye praksis, og du kommer til å jobbe med objekter som avspeiler det du vil møte i industrien. Du vil med hjelp av vår instruktør lære å utføre testing på for eksempel sveiser og støpte og maskinerte objekter.