Dette er et NDT grunnkurs i prinsippene for å påvise overflatefeil ved hjelp av penetrant testing (PT). Eksaminering er ikke påkrevd.

NDT Penetrant testing (PT), Nivå 1

Dette er et 16-timers NDT grunnkurs fordelt over 2 kursdager som dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer best for NDT-personell, inspektører og kontrollører som er engasjert i inspeksjon og prøving av sveiseforbindelser, støpegods, smigods eller annen fabrikasjon. Kurset vil også være nyttig for personer som er ansvarlige for kontrollfunksjoner.

Kursinnhold

  • Grunnleggende prinsipper om penetrant testing (PT).
  • PT-materialer.
  • Bruksområder og utstyr.
  • Sikkerhetsaspekter ved bruk.
  • Praktiske øvelser/rapportering.
  • Koder og standarder.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Forstå grunnleggende prinsipper for penetranter.
  • Utføre PT på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte komponenter.