Dette er et NDT grunnkurs i prinsippene for å påvise overflatefeil ved hjelp av penetrant testing (PT). Eksaminering er ikke påkrevd.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Penetrant testing (PT), Nivå 1

Dette er et 16-timers NDT grunnkurs fordelt over 2 kursdager som dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer best for NDT-personell, inspektører og kontrollører som er engasjert i inspeksjon og prøving av sveiseforbindelser, støpegods, smigods eller annen fabrikasjon. Kurset vil også være nyttig for personer som er ansvarlige for kontrollfunksjoner.

Kursinnhold

  • Grunnleggende prinsipper om penetrant testing (PT).
  • PT-materialer.
  • Bruksområder og utstyr.
  • Sikkerhetsaspekter ved bruk.
  • Praktiske øvelser/rapportering.
  • Koder og standarder.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Forstå grunnleggende prinsipper for penetranter.
  • Utføre PT på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte komponenter.