Dette er et videregående NDT kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring penetrant testing (PT).

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Penetrant testing (PT), Nivå 2

Dette er et 24 timers videregående kurs fordelt over 3 kursdager. Kurset passer for alle som skal ta NS-EN 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2 og for de som planlegger nivå 3 i penetrantprøving (PT). Kurset passer også for de som ønsker å utdype kunnskapen om PT.

Kursinnhold

 • Repetisjon av den viktigste teorien i penetrantprøving fra nivå 1.
 • Videregående teori
 • Gjennomgåelse av de koder og standarder som blir mest brukt, samt prosedyrer for prøving og rapportering.
 • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell".
 • Bruk av penetranter som er basert på løsningsmiddel-, vannvaskbare- og emulgerende prosesser, samt både
  farget og fluorescerende metode på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
 • Rapportering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Utføre PT etter anerkjente standarder og prosedyrer på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte objekter.
 • Gjenkjenne og skille relevante feilindikasjoner fra ikke-relevante eller falske indikasjoner.
 • Løse teorioppgaver tilsvarende de til sertifiseringseksamen.
 • Gjennomføre eksamen for NS-EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2.