Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3 NDT penetrantprøving. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i penetrantprøving.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Penetrant testing (PT), Nivå 3

Kurset er på 40 timer, fordelt over 5 kursdager og dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer for de som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2, og vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå innen penetrant testing (PT).

Kursinnhold

 • Repetisjon av den viktigste teorien fra nivå 1 og nivå 2.
 • Utarbeidelse av prosedyrer, instrukser og rapporter.
 • Bedømmelse av relevante og irrelevante indikasjoner.
 • Vurdering av resultater, definisjon av akseptkriterier og vurdering av krav i spesifikasjoner.
 • Hygiene og sikkerhet.
 • Nivå 3-personens ansvar og plikter.
 • Fysiske og kjemiske egenskaper til penetrantmaterialer, overflatespenning, viskositet fukteegenskaper,
  emulgering og klassifisering av penetranter.
 • Spesielle penetranter for varme og kalde objekter samt lekkasjepenetranter.
 • Sammenligning av de ulike penetrantene med hensyn på følsomhet, synbarhet og tilgjengelighet.
 • Utstyr for penetrantprøving ved manuell, halvautomatisk og automatisk prøving og for spesielle teknikker.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Gjennomføre en sertifisering til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i PT.
 • Velge det optimale utstyr for en gitt prøveoppgave.
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 1- og nivå 2-personell.
 • Vurdere krav i spesifikasjoner og fastlegge akseptkriterier.
 • Fastlegge krav til hygiene og sikkerhet på arbeidssted.
 • Identifisere ditt eget ansvar og dine plikter som nivå 3-person.