Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3 NDT penetrantprøving. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i penetrantprøving.

NDT Penetrant testing (PT), Nivå 3

Kurset er på 40 timer, fordelt over 5 kursdager og dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer for de som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2, og vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå innen penetrant testing (PT).

Kursinnhold

 • Repetisjon av den viktigste teorien fra nivå 1 og nivå 2.
 • Utarbeidelse av prosedyrer, instrukser og rapporter.
 • Bedømmelse av relevante og irrelevante indikasjoner.
 • Vurdering av resultater, definisjon av akseptkriterier og vurdering av krav i spesifikasjoner.
 • Hygiene og sikkerhet.
 • Nivå 3-personens ansvar og plikter.
 • Fysiske og kjemiske egenskaper til penetrantmaterialer, overflatespenning, viskositet fukteegenskaper,
  emulgering og klassifisering av penetranter.
 • Spesielle penetranter for varme og kalde objekter samt lekkasjepenetranter.
 • Sammenligning av de ulike penetrantene med hensyn på følsomhet, synbarhet og tilgjengelighet.
 • Utstyr for penetrantprøving ved manuell, halvautomatisk og automatisk prøving og for spesielle teknikker.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Gjennomføre en sertifisering til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i PT.
 • Velge det optimale utstyr for en gitt prøveoppgave.
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 1- og nivå 2-personell.
 • Vurdere krav i spesifikasjoner og fastlegge akseptkriterier.
 • Fastlegge krav til hygiene og sikkerhet på arbeidssted.
 • Identifisere ditt eget ansvar og dine plikter som nivå 3-person.