Kurset er utformet for sertifiserte, erfarne Ultralyd nivå 2 NDT teknikere som ønsker å utvide sine kunnskaper og lære seg bruken av manuell og automatisert Phased Array (PAUT).

NDT Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) Nivå 1 og 2

Kurset er delt inn i en nivå 1- og en nivå 2-del og kjøres som ett samlet kurs.

Dette er et 120 timers kurs fordelt over 13 kursdager. I tillegg kommer to dager med eksaminering, som dekker kravene i henhold til NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset er utformet for sertifiserte, erfarne ultralyd nivå 2 teknikere som ønsker å utvide sine kunnskaper og lære seg bruken av manuell og automatisert Phased Array (PAUT).

Da FORCE ikke har utstyr til denne metoden, må kursdeltakere ha med eget. FORCE kan være behjelpelig med å skaffe dette om nødvendig, leie av dette vil da komme i tillegg til kursavgift. Dersom det er aktuelt, må det meldes ifra om dette senest tre uker før kurset starter.

Kursinnhold

 • Prinsipper for Phased Array inspeksjon.
 • Prinsipper for Phased Array prober.
 • Prinsipper for inspeksjonsfølsomhet.
 • Phased Array instrumenter og skanning.
 • Kalibrering.
 • Programvare for datainnsamling og dataanalyse.
 • Bruk av dataverktøy for påvisning av feil og dimensjonering.
 • Prinsipper og analyse av data.
 • Prosedyrer for verifisering av feilens eksistens og posisjon.
 • Rapportering.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Forstå den teoretiske bakgrunnen for Phased Array applikasjoner.
 • Velge riktig probe og wedge for å undersøke ulike sveiseforbindelser.
 • Kalibrere og lage oppsett for Phased Array ultralydutstyr.
 • Kunne finne og vurdere feil i sveis, HAZ og grunnmaterialet.
 • Analysere undersøkelsesdata for plassering og størrelse av defekter i sveis.
 • Skille defekter fra geometriske indikasjoner.
 • Utarbeide en skriftlig instruksjon.

  Kurset avsluttes med eksaminering ihht. EN ISO 9712.

På dette kurset må kursdeltakerne i utgangspunktet ha med eget utstyr. Om bedriften ikke har dette, kan FORCE være behjelpelig med å skaffe om nødvendig, leie av utstyr vil da komme i tillegg til kursavgift. Dersom det er aktuelt, må det meldes ifra om dette senest tre uker før kurset starter.