Kurset er utformet for sertifiserte, erfarne ultralyd nivå 2 teknikere som ønsker å utvide sine kunnskaper og lære seg bruken av manuell og automatisert Phased Array (PAUT).

NDT Phased Array (PAUT), Forkurs

Dette er et 24 timers kurs fordelt over 3 kursdager. Kurset er først og fremst tilrettelagt for at kursdeltagerne skal kunne operere og forstå PAUT-instrumenter samt styrke deltakernes kunnskaper og forståelse av prinsippene om PAUT inspeksjon.

Kursinnhold

  • Bruk og betjening av Phased Array instrumenter
  • Kalibrering og skanning
  • Bruk av dataverktøy for påvisning av feil og dimensjonering
  • Prosedyrer for verifisering av feilens eksistens og posisjon

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Forstå og betjene Phased Array (PAUT) instrumenter
  • Velge riktig probe og wedge for å undersøke ulike sveiseforbindelser
  • Kalibrere og lage oppsett for Phased Array ultralydutstyr
  • Kunne finne og vurdere feil i sveis, HAZ og grunnmaterialet

Det er ingen avsluttende eksamen til dette kurset.

På dette kurset må kursdeltakerne i utgangspunktet ha med eget utstyr. Om bedriften ikke har dette, kan vi være behjelpelig med å skaffe om nødvendig, leie av utstyr vil da komme i tillegg til kursavgift. Dersom det er aktuelt, må det meldes ifra om dette senest tre uker før kurset starter.