Radiografisk testing / prøving benyttes som NDT-metode innen stort sett alle produksjonsbransjer, fra fly og olje- og gassindustrien til mat- og medisinindustrien.

Radiografisk prøving kan brukes på de fleste materialer og produkter, f.eks sveiser, støp, kompositter og mat.

Ved en radiografisk undersøkelse får du et bilde av emnets tilstand, på samme måte som man kjenner til i helsesektoren. Med metoden kan du finne feil, som ligger under overflaten i et emne, som ikke umiddelbart er synlig for det blotte øyet.

Beskrivelse av kursene i radiografisk prøving

Undervisningen er delt opp i teoretiske deler og praktiske øvelser. Når det arbeides med praktiske øvelser, foregår det i vårt strålesikre røntgenrom, hvor sikkerheten alltid er høyt prioritert. Her blir det øvd på oppstilling av utstyr, valg av metode, eksponering og sikkerhet. På kursene vil du også bli presentert for noen av de nyeste metoder og teknikker inne radiografi, som Digital Radiografi (DR), Computer Radiografi (CR) somt on-stream undersøkelser.