Dette er et oppfriskningskurs i NDT radiografi testing (RT) for de som har eller har hatt sertifikat på NDT radiografi nivå 2, og trenger oppdatering før resertifisering.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Radiografi testing (RT), brush-up/10 års resertifisering

Kurset er på 32 timer fordelt på 3,5 kursdager og er egnet for radiografer som skal foreta en resertifisering iht. NS-EN ISO 9712/NORDTEST, nivå 2, i radiografiprøving av sveiseforbindelser i stål og/eller lettmetaller. Kurset vil også være nyttig for auditpersonell, ingeniører og QA/QC-personell som har behov for trening i bedømmelse av sveiseforbindelser.

Kursinnhold:

Dette kurset legger vekt på litt teori og mye på praktisk øvelse i bedømmelse av film. Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for radiografi testing. Relevante deler av koder og standarder som dekker prøving med radiografi, vil bli gjennomgått. Deretter vil det meste av tiden bli brukt til filmbedømmelse av sveiseforbindelser i stål og/eller lettmetaller. Teori repeteres gjennom oppgaver som løses til neste dag.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Bedømme film av sveiseforbindelser i stål og/eller lettmetaller.
  • Velge riktige eksponeringsbetingelser for prøving iht. gitte koder og standarder.
  • Gjenkjenne og skille mellom filmfeil og sveisefeil.
  • Tolke akseptkriterier.
  • Gjennomføre eksamen for resertifisering iht. NS-EN ISO 9712/NORDTEST på nivå 2, i sveiseforbindelser av stål og/eller lettmetaller