Dette er et NDT grunnkurs i radiografisk testing som lærer deg prinsippene for påvisning av feil under ståloverflater ved hjelp av radiografi. Eksaminering er ikke påkrevd.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Radiografisk testing (RT), Nivå 1

Dette 40-timers grunnkurset er fordelt over 5 kursdager og dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest og passer for nybegynnere som selv skal utføre radiografisk testing (RT) og som eventuelt skal sertifiseres til nivå 1-operatør. Dette er også første trinn i opplæringen for å bli nivå 2-operatør. Kurset er i tillegg verdifullt for personer som arbeider innen kvalitetssikring og kvalitetskontroll, inspektører, lærere og konsulenter som ønsker en grundig innføring i radiografi.

Kursinnhold

 • Grunnleggende teori om røntgen- og gammastråling.
 • Eksponeringsbetingelser.
 • Røntgenrør og isotoper.
 • Registrering av nødvendig data.
 • Valg av film.
 • Sveisemetoder og sveisefeil.
 • Faktorer som reg. kontrast, oppløsning og følsomhet.
 • Filmbedømmelse.
 • Strålevernsregler.
 • Mørkeromsarbeid.
 • Sprestråling.
 • De viktigste standardene.
 • Dosemålinger.
 • Rapportering.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Forstå den grunnleggende teori bak røntgen og gammastråling.
 • Velge korrekt filmtype, energinivåer og teknikker for et gitt prøveobjekt.
 • Forstå teorien bak filmprosessering og utføre praktisk mørkeromsarbeide.
 • Arbeide praktisk med radiografi med nødvendige kunnskaper om strålevern.
 • Identifisere filmfeil, måle sverting og følsomhet på radiografifilm.
 • Rapportere radiografisk prøving