Dette er et videregående NDT kurs i radiografisk testing (RT) for de som ønsker å utdype kunnskapene sine omkring radiografiprøving.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Radiografisk testing (RT), Nivå 2

Kurset går over to uker og er delt inn i en teoridel (del 1) i første uken og en filmleserdel (del 2) andre uken. Disse to delene av det videregående kurset i radiografisk testing (RT) er hver på 40 timer og hver del fordelt på 5 kursdager. Kursene dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest og passer for radiografer som tar sikte på sertifisering nivå 2 i radiografi. Det vil også være verdifullt for personer som ønsker å komplettere sine kunnskaper i videregående teori og filmbedømmelse. Kursene er en naturlig del for alle som ønsker å gå videre for å bli sertifisert som NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i radiografiprøving. 

Kursinnhold

Del 1, Teori:

 • Grunnleggende teori innen strålefysikk.
 • Strålevern.
 • Kilder for røntgen- og gammastråler.
 • Utvidede radiografiske teknikker.
 • Eksponeringsbetingelser.
 • Radiografisk film.
 • Spesielt radiografiutstyr (penetrametre, folier, filter, maskering).
 • Beregning av filmantall og godsøkning.
 • Bildekvalitet.
 • Sprestråling.
 • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell".
 • Sveisefeil og deres radiografiske avbildning.
 • Innledende filmbedømming.
 • Øvelser i bruk av koder, standarder og spesifikasjoner

Del 2, Praksis:

Denne delen av nivå 2-kurset legger vekt på å få praktisk øvelse i bedømmelse av film.
Deltakerne vil selv bedømme og rapportere en stor mengde film i henhold til gitte koder og under ekspertveiledning.

Etter gjennomført kurs kan du: 

 • Forstå de dypereliggende prinsipper i radiografi.
 • Bedømme film iht. en gitt standard (NS 10450/EN 1435 eller IIW).
 • Vurdere opptak med hensyn til kontrast, definisjon, sverting, følsomhet og andre opptaksparametre.
 • Bedømme film fra røntgen- og isotopopptak av sveiseforbindelser i stål.
 • Bedømme film fra røntgenopptak av sveiseforbindelser i lettmetaller (hovedsakelig aluminium).
 • Gjenkjenne og skille mellom filmfeil og sveisefeil.
 • Vurdere prosedyrer for radiografi.
 • Tolke akseptkriterier.
 • Gjennomføre en NS-EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2, etter tilstrekkelig praksistid.