Kurset passer for alle som ønsker sertifisering på nivå 3 i radiografisk testing. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2, og vil være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå innen radiografiprøving.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Radiografisk testing (RT), Nivå 3 

Dette kurset er på 32 timer fordelt over 4 kursdager samt en dag til eksamen. Det dekker anbefalingene til teknisk kunnskap i henhold til NS-EN ISO 9712/NORDTEST. Dette kurset passer for alle som tar sikte på sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712/NORDTEST, nivå 3 i radiografiprøving. 

Kurset vil også være verdifullt for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå innen radiografisk testing (RT), og bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2 i radiografiprøving.

 

Kursinnhold

Kurset gir en videreføring og fordypning av relevante emner innen radiografiprøving. Av innholdet kan blant annet nevnes:

 • Repetisjon av den viktigste teorien fra nivå 1 og nivå 2
 • Teori i strålingsfysikk
 • Måleenheter for stråling
 • Bildefremstilling ved film
 • Sanntidsradiografi
 • Strålekilder i form av lavenergi- og høyenergirøntgen og isotoper
 • Forskjellige metoder for detektering av stråling
 • Sikkerhetsvurderinger
 • Vurdering av produktet med hensyn til valg av teknikk og mulighet for feilpåvisning
 • Spesielle radiografiske teknikker for forstørring, tangensialmetoden, trianguleringsmetoder og nøytronradiografi
 • Feiltypers avbildning ved radiografi
 • Utarbeidelse av prosedyrer
 • Vurdering av kravspesifikasjoner

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Gjennomføre en sertifisering iht. NS-EN ISO 9712/NORDTEST nivå 3 i radiografisk testing
 • Velge det optimale utstyr for en gitt prøveoppgave
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 2-personell
 • Vurdere krav i spesifikasjoner, koder og standarder
 • Fastlegge krav til strålehygiene på arbeidssted