Dette er et innføringskurs i farene ved bruk av radioaktive kilder og røntgenapparat, som kreves for å kunne arbeide med industriell radiografi eller som strålevernkoordinator i en bedrift.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Strålevern

Dette er et 36-timers kurs fordelt på 4,5 kursdager, som dekker kravene i Normativt dokument - Strålevernsertifisering av personer innen industriell radiografi. DSA-hefte 1, revidert 2019. Kurset passer for personell som skal arbeide med radiografisk testing (RT) gjennom å lede strålevernet på radiografilag, men også for personell er utpekt til å være strålevernsansvarlig i en bedrift.  Kurset er også verdifullt for personer som jobber innen kvalitetssikring, kvalitetskontroll, generell inspeksjon, offentlige myndigheter, skoleverket og HMS-relatert arbeid, samt personer som har behov for strålevernskunnskap i sitt arbeid.

Kursinnhold:

 • Grunnleggende teori om stråling og strålebruk.
 • Stråletyper og vekselvirkninger.
 • Enheter, dosimetri og måling innen strålevern.
 • Transport av radioaktive materialer.
 • Utstyr brukt ved radiografi og strålevernsarbeid.
 • Lover og bestemmelser innen strålevern ved industriell radiografi.
 • Strålevern i praksis m/praktiske oppgaver.
 • Strålevirkninger og vern mot stråling.
 • Stråleuhell og uhellsbehandling.
 • Autorisasjonseksamen.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Forstå den grunnleggende teori bak stråling og strålevern.
 • Kunne de grunnleggende bestemmelser innen strålevernsarbeidet.
 • Kunne utføre dose- og avstandsberegninger.
 • Lede og håndtere uhellssituasjoner og redningsoperasjoner.
 • Gjennomføre en sertifiseringseksamen.