Dette er et oppfriskningskurs i farene ved bruk av radioaktive kilder og røntgenapparat, som kreves for å kunne arbeide med industriell radiografi eller som strålevernkoordinator i en bedrift.

Strålevern, brush-up

Dette er et 2,5 dagers oppfriskningskurs, samt en halv dag med eksaminering. Kurset dekker kravene i Normativt dokument - Strålevernsertifisering av personer innen industriell radiografi. DSA-hefte 1, revidert 2019.

Kurset passer for alle som skal arbeide med radiografisk testing (RT) gjennom å lede strålevernet på radiografilag, men også for personell som er utpekt til å være strålevernsansvarlig i en bedrift.  Kurset er også verdifullt for personer som jobber innen kvalitetssikring, kvalitetskontroll, generell inspeksjon, offentlige myndigheter, skoleverket og HMS-relatert arbeid, samt personer som har behov for strålevernkunnskap i sitt arbeid.

Kursinnhold:

 • Grunnleggende teori om stråling og strålebruk.
 • Stråletyper og vekselvirkninger.
 • Enheter, dosimetri og måling innen strålevern.
 • Transport av radioaktive materialer.
 • Utstyr brukt ved radiografi og strålevernsarbeid.
 • Lover og bestemmelser innen strålevern ved industriell radiografi.
 • Strålevern i praksis m/praktiske oppgaver.
 • Strålevirkninger og vern mot stråling.
 • Stråleuhell og uhellsbehandling.
 • Autorisasjonseksamen.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Forstå den grunnleggende teori bak stråling og strålevern.
 • Kunne de grunnleggende bestemmelser innen strålevernsarbeidet.
 • Kunne utføre dose- og avstandsberegninger.
 • Lede og håndtere uhellssituasjoner og redningsoperasjoner.
 • Gjennomføre en sertifiseringseksamen.