Bli utdannet og sertifisert ultralydinspektør, og utvid dine kvalifikasjoner innen NDT. Ultralydkursene starter fortløpende, og du har mulighet til å delta på alle nivåer.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Kurset innen ultralydprøving gir deg innsikt og erfaring i bruken av ultralydtesting av stål og andre materialer. Etter gjennomført kurs kan du bli sertifisert i henholdt til både EN ISO 9712/Nordtest samt EN 4179. 

Det er også mulighet for å delta på ultralydkurs som er målrettet din bransje, slik som støpegods eller tykkelsesmåling.

Ultralyd som NDT prøvemetode har vært anerkjent i hele verden siden 1966, og brukes i dag på alle former for stålkonstruksjoner. Utviklingen innenfor ultralydprøving har i de senere årene eksplodert. Man har gått fra tradisjonelle metoder til mer avanserte og automatiserte ultralydmetoder.

Deltar du på et kurs i ultralydprøving har du et svært godt grunnlag dersom du på et senere tidspunkt ønsker å gå over til de mer avanserte formene av ultralyd.

Beskrivelse av kursene innen ultralydprøving

Du kommer til å arbeide med praktiske undersøkelser av sveis og støpte emner. Gjennom teori lærer du alle formlene som er nødvendig å kjenne for å kunne utføre en perfekt prøve. Teori blir testet ut i praksis med hjelp av vår instruktør. Du får selv teste ulike øvelsesobjekter med ultralydapparatet.