Dette er et kurs som fokuserer på ultralydkontroll av duplex og austenittiske materialer ved bruk av spesialisert utstyr.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Ultralyd Duplex/Austenittisk


Kursinnhold

I dette kurset gjennomgår man både de teoretiske og praktiske problemene som oppstår ved ultralydprøving av duplex materialer. Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for ultralydkontroll av austenittisk materialer, deretter får man en innføring i materialstrukturen i austenittiske materialer. I den praktiske delen gjennomgår man kalibrering og scanning ved bruk av ulike typer lydhoder samt forberedelser til praktiske øvelser. Deretter skal deltakerne kontrollere sveis i plater og rør, samt T-forbindelser. Hver ettermiddag får deltakerne oppgaver som skal løses til neste dag.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Gjennomføre ultralydkontroll av plater, buttsveiser i rør og plater, og sveis i T-forbindelser.
  • Velge lydhoder for prøving av ulike sveiseforbindelser i duplex
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer