Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i ultralydprøving.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Ultralyd Nivå 3 (UT N3)

Kurset gir en videreføring av relevante emner innen ultralydteori. Av innholdet kan bl.a. nevnes:

 • Repetisjon av de viktigste deler fra nivå 2
 • Spesifikasjon av utstyr og kontroll av systemer som benyttes
 • Signalpresentasjon
 • Registreringsutstyr
 • Mekanisert prøving
 • Immersjonsteknikker
 • Prøving av objekter med komplisert geometri
 • Kalibrering av følsomhet
 • Vurdering av prøveparametere med hensyn til objektets form og tilstand
 • Utarbeide en skriftlig prosedyre for ultralydprøving
 • Tolking av akseptkriterier
 • Spesielle lydhoder
 • Prøving på varme overflater
 • Prøving av austenittiske materialer
 • Time-of-flight-teknikker
 • Ekko-/feiltype-sammenhenger

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Velge det optimale utstyret for en gitt prøvetype
 • Forstå farligheten av feil i bruddmekanisk sammenheng
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 2-personell
 • Gjennomføre sertifisering til EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i ultralydprøving