Dette er et videregående kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen om ultralydprøving.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Ultralyd Nivå 2 (UT N2)

Kursinnhold

Del 1, teori:

Denne førstedelen av nivå 2-kurset vil legge hovedvekten på de teoretiske deler av ultralydopplæringen. Videregående teori i ultralyd vil blant annet bli gjennomgått. De seneste utviklingene på området innen metoder og utstyr gjennomgås. Praktiske løsninger for ultralydprøving av de mest brukte sveiseforbindelsene og andre produktformer vises i teori og praksis. Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell"

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Kontrollere lydhoder med vekt på stråleprofil og følsomhet
  • Forstå prosedyrer som er basert på de viktigste koder og standarder som er i bruk
  • Velge lydhoder for prøving av ulike sveiseforbindelser i stål
  • Gjennomføre den teoretiske delen av eksamen på nivå 2 iht. EN ISO 9712/Nordtest.

Hver ettermiddag får deltakerne oppgaver som skal løses til neste dag.

Del 2, praksis:

Denne andredelen av nivå 2-kurset legger hovedvekten på praktisk prøving av objekter med virkelige feil. Kurset starter med en kort repetisjon om kalibrering og forberedelse av praktiske øvelser. Deretter skal deltakerne kontrollere sveis i plater og rør, samt T-forbindelser og stusser.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Gjennomføre ultralydkontroll av plater, buttsveiser i rør og plater, og sveis i T-forbindelser og stusser.
  • Sette opp korrekte retningslinjer for gjennomføring av prøvingen.
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer .
  • Gjennomføre den praktiske delen av eksamen for sertifisering i ultralydprøving av sveiseforbindelser (sektor 7) iht. EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2