Virvelstrømtesting som NDT-teknikk er i dag en avansert inspeksjonsteknikk som egner seg godt til å identifisere sprekker.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Bli kvalifisert og konkurransedyktig med et kurs i virvelstrøm

NDT-kursene i virvelstrøm sikrer at du får en grunnleggende kunnskap og praktiske ferdigheter slik at du kan utføre selvstendig virvelstrømtesting etter endt kurs. FORCE Technology har vært med i front når det gjelder inspeksjon og undervisning i NDT ved bruk av virvelstrøm. NDT-kurs i virvelstrøm avholdes løpende på nivå 1 og 2, og en gang i året på nivå 3.

Eddy Current har mange bruksområder og fordeler som NDT teknikk

Virvelstrømsteknikken er den mest benyttede inspeksjonsmetoden innen flyindustrien, men også i offshore sektoren har teknikken vist seg å få innpass. En åpenlys fordel ved virvelstrømtesting, er at feil kan identifiseres på overflatebehandlede strukturer (malte og coatede overflater). Virvelstrøm / Eddy Current er derfor en hurtig og ressursbesparende inspeksjonsteknikk, da emnene ikke trenger å forberedes før inspeksjon.

Sertifisering i virvelstrømtesting / Eddy Current

Alle NDT-kurs kan avsluttes med en sertifisering i henhold til kravene i EN ISO 9712/Nordtest. Hvis du velger å sertifiseres i virvelstrøm NDT testing, kan du forbedre dine muligheter på et marked som legger mer og mer vekt på kvalitet og kontroll av produkter. 

Kursbeskrivelse virvelstrømprøving:

Undervisningen er delt opp i en teoretisk del og en praktisk del, der du etter gjennomgang av teorien, får prøve den i praksis på utvalgte emner i stål og lettmetall. Du får mulighet til å prøve forskjellige metoden i praksis, både coatingtykkelsesmåling og kontroll av sveis og flydeler m.m.