Dette er et NDT grunnkurs i prinsippene for å påvise overflatefeil ved hjelp av virvelstrøm testing / Eddy Current (ET). Eksaminering er ikke påkrevd.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Virvelstrøm / Eddy Current (ET), Nivå 1

Dette er et 40-timers grunnkurs fordelt på 5 dager og som dekker kravene gitt i EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer for de som selv skal utføre virvelstrømprøving / Eddy Current og som skal gjennomføre en EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering. Kurset er en naturlig start på utdanning for de som planlegger sertifisering til nivå 2. Kurset er også nyttig for personer som arbeider i QA/QC-funksjoner, inspektører, lærere og konsulenter som ønsker en grundig innføring i virvelstrømprøving.

Kurset går igjennom:

 • Grunnleggende elektroteori og prinsipper for virvelstrømprøving.
 • Poletyper og utstyr.
 • Feiltyper og materialegenskaper som kan påvises.
 • Parametere som influerer på kontrollen.
 • Praktiske anvendelser
 • Praktisk prøving på et stort antall prøveobjekter med reelle feil
 • Rapportering av resultater

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Forstå grunnleggende prinsipper for materialprøving med virvelstrøm
 • Kalibrere virvelstrømutstyr for å påvise sprekker, korrosjon, tykkelsesendringer og endringer i materialegenskaper
 • Sortere materialer på grunnlag av ledningsevne og permeabilitet
 • Vurdere relevante indikasjoner mot falske
 • Rapportere virvelstrømprøving