Dette er et videregående NDT kurs i virvelstrøm testing / Eddy Current (ET) for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring virvelstrømprøving.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

NDT Virvelstrøm testing / Eddy Current (ET), Nivå 2

Dette er et 64-timers videregående kurs fordelt over 8 kursdager og som dekker kravene i EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer for personer som har gjennomført virvelstrøm testing nivå 1 og er spesielt tilpasset de som skal gjennomføre sertifisering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2.

Kursinnhold:

 • Videregående teori og praksis i virvelstrøm / Eddy Current
 • Optimalisering av prøveparametere
 • Spesielle spoletyper (differensialspoler, fokuserte spoler etc.) og utstyr
 • Impedansplananalyse
 • De mest brukte koder og standarder for virvelstrømprøving
 • Prosedyregjennomgang

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Kalibrere og utføre kontroll av ferrittiske og ikke-ferrittiske produkter med virvelstrømmetoder
 • Velge korrekt utstyr og prøvebetingelser
 • Forstå prosedyrer som er basert på de viktigste koder og standarder som er i bruk
 • Sette opp korrekte retningslinjer for gjennomføring av prøvingen
 • Rapportere resultater iht. prosedyrer
 • Gjennomføre teorieksamen for sertifisering til EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2