Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i virvelstrømprøving.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Virvelstrøm Nivå 3 (ET N3)

Kurset omfatter:

 • Verkstedindustri, fly og tubing
 • Repetisjon av teori fra nivå 2-kurset
 • Elektromagnetisk videregående teori
 • Signalpresentasjon
 • Registreringsutstyr
 • Multifrekvenssystemer
 • Prøving av objekter med komplisert geometri
 • Kalibrering av følsomhet
 • Spesifikasjon av utstyr og kontroll av systemer som benyttes
 • Vurdering av prøveparametere med hensyn til objektets form og tilstand
 • Probedesign og probearrangementer
 • Utarbeidelse av skriftlig prosedyre for nivå 2 personell
 • Tolking av akseptkriterier
 • Gjennomgå nivå 3-personens plikter og ansvar

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å;

 • Gjennomføre sertifisering iht. EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i virvelstrøm
 • Velge det optimale utstyret for en gitt prøveoppgave
 • Forstå hvordan de ulike parametre påvirker målinger med virvelstrøm
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for og nivå 2-personell
 • Identifisere sitt eget ansvar og plikter som nivå 3-person