Et kurs i visuell inspeksjon gir deg en grunnleggende forståelse for sveising, samt sveise- og framstillingsfeil. Denne kunnskapen om visuell inspeksjon er svært verdifull i arbeidet som sveise- eller NDT inspektør.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Kurs i visuell inspeksjon tilbys både som nivå 1, 2 og 3 i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Visuell inspeksjon er den NDT-metoden som anses for den mest tilgjengelige metoden, og er en rimelig testmetode da den i de fleste tilfeller ikke krever mye utstyr. 

Som alle andre NDT-metoder, krever visuell inspeksjon både utdannelse og praktisk trening før den kommer til sin rett. Visuell inspeksjon virker i utgangspunktet som en lett metode, men det er minst like mange faktorer som kan påvirke prøveresultatet som ved andre metoder. Det er derfor nødvendig med en teoretisk og praktisk utdannelse.

Beskrivelse av kursene i visuell inspeksjon.

Undervisningen er delt opp i teoretiske og praktiske oppgaver. I teoridelen vil vanlige krav og fremgangsmetoder bli gjennomgått. I praksisdelen vi du måtte arbeide med temaer som gjenspeiler det du vil møte i industrien. Du vil med hjelp av en instruktør lære å gjennomføre kontroll av flere forskjellige sveiseforbindelser, støpte deler og visuellkontroll ved bruk av boroskop.