Dette er et kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen om visuell prøving. Det egner seg for inspektører som tar sikte på sertifisering iht. EN ISO 9712/Nordtest, Nivå 2 i Visuell Inspeksjon.

Informasjon om coronavirus ift. Kurs og arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighetenes anbefalinger og gjør alt for å minimere spredning av Covid-19 (Coronavirus). Det betyr, at vi tar en rekke forholdsregler i hverdagen, hvilket også påvirker kurs, arrangementer, klubber og nettverk.

Derfor vil planlagte kurs, arrangementer og lign. som ikke kan avholdes under hensyn til offentlige anbefalinger, bli avholdt online. Hvor dette ikke er mulig vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede påmeldt et kurs eller arrangement, vil du bli orienteret på e-mail.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på; info@force.dk

Visuell Inspeksjon Nivå 1 og 2 (VT N2)

Kurset er delt inn i en nivå 1- og en nivå 2-del og kjøres som ett samlet kurs.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av allmenne krav og fremgangsmåter for visuell inspeksjon
 • Presentasjon av vanlig utstyr benyttet ved visuell inspeksjon
 • Gjennomgang av standarder for visuell inspeksjon, med hovedvekt på NS-EN 970
 • Gjennomgang av NS-ISO 6520 (Sveising, Benevnelser og definisjoner, Sveisefeil)
 • Sveisemetodenes typiske sveisefeil
 • Presentasjon av utstyr for direkte og indirekte visuell inspeksjon
 • Gjennomgang av kvalitetsnivåer for sveiseforbindelser: NS-ISO 5817 (stål og rustfritt stål) NS-ISO 10042 (aluminium og dets sveisbare legeringer)
 • Vurdering av misfarging, oksidasjon på rustfritt stål
 • Visuelle materialfeil i støpte og valsede objekter
 • Visuelle, driftsbetingede feil med hovedvekt på korrosjon og utmatting
 • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell"
 • Praktiske øvelser i visuell inspeksjon av diverse objekter
 • Rapportering

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Forstå den underliggende teorien for visuell inspeksjon
 • Bli kjent med generelle krav som stilles innen visuell inspeksjon
 • Velge korrekt utstyr for visuell inspeksjon av de ulike objektene
 • Skille ut visuelle feil i sveiste, støpte, valsede og korroderte emner, samt å vurdere disse opp mot gitte akseptkriterier/-nivåer
 • Rapportere resultater iht. prosedyrer/standarder
 • Gjennomføre en EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2, etter tilstrekkelig praksistid