Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i ultralydprøving.

Ultralyd Nivå 3 (UT N3)

Kurset gir en videreføring av relevante emner innen ultralydteori. Av innholdet kan bl.a. nevnes:

  • Repetisjon av de viktigste deler fra nivå 2
  • Spesifikasjon av utstyr og kontroll av systemer som benyttes
  • Signalpresentasjon
  • Registreringsutstyr
  • Mekanisert prøving
  • Immersjonsteknikker
  • Prøving av objekter med komplisert geometri
  • Kalibrering av følsomhet
  • Vurdering av prøveparametere med hensyn til objektets form og tilstand
  • Utarbeide en skriftlig prosedyre for ultralydprøving
  • Tolking av akseptkriterier
  • Spesielle lydhoder
  • Prøving på varme overflater
  • Prøving av austenittiske materialer
  • Time-of-flight-teknikker
  • Ekko-/feiltype-sammenhenger

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Velge det optimale utstyret for en gitt prøvetype
  • Forstå farligheten av feil i bruddmekanisk sammenheng
  • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 2-personell
  • Gjennomføre sertifisering til EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i ultralydprøving