Sveiseinspeksjon er et kritisk ledd i kvalitetssikring av sveis og sveisede produkter. Vi tilbyr opplæring og sertifisering til deg eller dine medarbeidere i henhold til NS 477.

Utdannelse og sertifisering som norsk sveiseinspektør iht. NS-477 4. utg.

Standarden er utarbeidet av Standard Norges standardiseringskomité SN/K 067 Sveising. I likhet med tidligere utgaver er det i vurderingen av kompetanse lagt vekt på kombinasjonen av praksis og eksamensrettet tilleggsutdanning.

Tilleggsutdanningen bygger på International Institute of Weldings (IIW) retningslinjer for utdanning av internasjonale sveiseinspektører, International Welding Inspector Standard Level (IWI-S).

En sveiseinspektør sertifisert iht. NS-477 kan gjennomføre visuell inspeksjon av sveiste produkter i samsvar med flere applikasjonsstandarder, da undervisningsopplegg og eksaminering tilfredsstiller samsvarende krav i NS EN ISO 9712, NS-EN ISO 17637 og NS-EN 13018.

Hands-on, ledende utdannelse innen sveiseinspeksjon

Våre fagpersoner har lang erfaring fra felten, som kombinert med våre kontinuerlige aktiviteter for kunder relatert til sveis, gir deg en oppdatert utdannelse som forbereder deg godt til en arbeidssituasjon.

Les mer om de enkelte sveiseinspektørkursene nedenfor. Vi ser frem til å høre fra deg!

 Telefonnummer kurssenter: 64003600