Denne modulen tar for seg terminologi, mekanikk, tekniske tegninger, klassifiseringer og legeringer, som danner grunnlag for de neste modulene.

Sveiseinspektør Modul 1

Inspektøroppgavene i forbindelse med sveising er varierte og krever stor grad av nøyaktighet. Utøverne må vise selvstendighet og faglige egenskaper. De mest vanlige materialer i sveisesammenheng er stål, aluminium og titan. Kopper, nikkel, og plast/glassfiber-armert-plast er andre aktuelle materialtyper Hovedemnene til sveiseinspektøropplæringen er valgt ut fra aktuelle krav i normgivende standarder og spesifikasjoner. Det skal gis en grundig innføring i de mest aktuelle problemstillinger i forbindelse med moderne tilvirkning og sveising som sammenføyningsmetode. Et hovedmoment i undervisningen skal være å se på de egenskaper og teknologiske forhold som påvirker sveiseprosessen. Grunnlaget for å kunne tilegne seg forståelse og kunnskap om materialteknologi og sveiseteknologi er at basiskunnskapene er gode nok. Det arrangeres derfor et grunnleggende kurs innen yrkesteori (mod 1) med hovedvekt på matematikk, kjemi, fysikk, mekanikk og elektro.

Gjennom arbeid med de enkelte temaer skal kursdeltakeren få:

  • Teoretiske og praktiske inspeksjonskunnskaper i henhold til gitte kriterier/spesifikasjoner.
  • Oversikt over de ulike faktorer som virker sammen i en sveiseprosess God forståelse for problemstillinger som er spesielle for faget samt øving i kritisk vurdering av utført arbeid.

En sveiseinspektør vil være en sentral person i miljøet hvor det utføres kontroll på konstruksjoner og produkter. Det er derfor viktig at kursdeltakeren får grundig kjennskap til regler som gjelder for teknikker, utøvelser og bedømmelser. Overordnet mål for kursoppsettet er at kursdeltakerne etter endt kursing, tilfredsstiller gjeldende krav for godkjenning til sveiseinspektør NS 477/EWI

Moduler

EWI kursene er basert på kursmoduler med modulnr. og referanser til NS 477 utg. 1997 m/veiledningshefte. Imidlertid har FORCE Technology Norway Training AS splittet benevnelsen til noen av modulene til 2A, 2B, 3A og 3B. Til hver enkelt modul foreligger det komplette beskrivelser av kursets faglige innhold basert på spesifikasjoner til utdannelsen fra EWF Hver enkelt modul kan også tas isolert uten tanke på NS 477 i forbindelse med en faglig kompetanse-utvidelse av sin teknologiske viten innenfor eksempel NDT. Normal rekkefølge for kursene er modul 1 - 2 - 3. Uansett skal modul 3B være siste modul som avsluttes med hoved eksaminasjonen i regi av NSF. Alle andre moduler skal være bestått innen modul 3B tas

Søknad om godkjenning som sveiseinspektør

I god tid før kursstart mot utdannelsen EWI/EW må alle søke til NSF for å få en vurdering av egen faglig kompetanse med hensyn til behov for kurs. Sammen med søknaden skal også søknadsgebyret betales inn.