Verifiser og undersøke de mekaniske egenskapene til ulike materialer og sveisede koblinger gjennom destruktiv testing ved topp moderne fasiliteter.

Uavhengig av formål, er det viktig å sikre at de materialene man anvender er i god tilstand og velegnet for sin bruk. Dette kan forhindre uventede feil og redusere sannsynligheten for en forkortet levetid.

Ved våre moderne laboratoriefasiliteter i Kristiansand sørger vi for at du oppnår en effektiv materialøkonomi. Vi har flere års erfaring innen destruktiv testing for et bredt spekter av bransjer, inkludert offshore, maritim, infrastruktur, matvareindustrien og mange flere. Gjennom ulike typer destruktiv testing sikrer vi at det valgte materialet er bearbeidet og testet i samsvar med egnet material og bruk-spesifikasjon.

Vi tilbyr:

  • Verifikasjon av materialets fysiske/mekaniske egenskaper
  • Materialsertifisering
  • Testing av sveisede koblinger for å verifisere samsvar mellom sveis og grunnmaterialet
  • Verifikasjon av sveiseelektroder
  • Svikt og sprekkanalyse

Moderne testfasiliteter

Våre testfasiliteter er blant de mest  avansert testing fasiliteter innenfor destruktiv testing i Norden. Vi tilbyr mekanisk og korrosjonstesting i samsvar med en rekke internasjonale og nasjonale standarder, koder og spesifikasjoner.

Tester og målinger:

  • Strekkprøving (0-600 KN)
  • Charpy V-skårslagtest (0-450 Joule)
  • Hardhetsmålinger (HV5, HV10, HV30)
  • Makro undersøkelser (1-50x forstørrelse)
  • Micro undersøkelser, inkludert ferritt teller og bestemmelse av intermetalliske faser (50-600x)
  • Utmattingsprøving CTOD testing
  • Korrosjonstesting (ASTM G48 og ASTM G28)
  • Kjemisk analyse (Optic utslipp Spectrographic_records, OES)

Rådgivning og kompetanse

Vi tilbyr vår erfaring og kompetanse, skreddersydd til dine spesifikke behov. Vårt utvalg av spesialister innenfor områder som spenner fra materialteknologi, integrity management til overvåking og inspeksjon gjør oss til en kompetent leverandør og samarbeidspartner til bransjer over hele verden.

Vi kan bistå med:

  • Fastsettelse av testkrav og test omfang
  • Fastsettelse av testgodkjenningskrav Utvikling av test og prøvetaking skisse

Ta kontakt for mer informasjon, eller ved spørsmål eller forespørsler.

Destructive testing
Destructive testing
Destructive testing
Destructive testing
Destructive testing
Destructive testing
Destructive testing