Services

Luftutsläpp och emissionsmätningar

Emissionsmätningar säkerställer att företag uppfyller myndigheternas krav på mätning, bedömning och dokumentation av luftburna utsläpp.

Luktmätning och luktanalys

Luktmätning och luktanalys ger dig svar på om din verksamhet uppfyller kommande kraven på luktutsläpp och hur ni kan minska luktstörningarna för omgivningen.

Miljöregler och lagstiftning

Miljöregler och lagstiftningar utgör en viktig parameter i ett företags miljöpolicy.

Luftkvalitet i arbetsmiljö och utomhusluft

Mätningar av luftkvaliteten kan visa om gränsvärdena uppfylls i utomhusluft, inomhusluft och arbetsmiljö.

Allmänna villkor

Hitta FORCE Technology Environmental AB's villkor här.