I FORCE Technologys flödeslaboratorier testar och optimerar vi industriell utrustning genom provningar och skalenliga modeller. En del av flödeslaboratoriet är specialiserat på optimering av SCR-enheter (selektiv katalytisk reduktion) mot bakgrund av experimentella skalenliga modeller.

Vi har många års erfarenhet av att testa flödesparametrar och av arbete med energi- och processeffektivitet genom optimering av gasflöden i industriell utrustning. Med utgångspunkt från vårt laboratoriearbete och många års erfarenhet av matematiska modeller för vätskeflöden med hjälp av Computational Fluid Dynamics – CFD-verktyg – kan vi erbjuda flödesrådgivning till en lång rad branscher och hjälpa våra kunder med att göra deras utrustning mer energieffektiv.

Under årens lopp har vi hjälpt till med att optimera flöden i allt från små ventiler till 100 meter höga masugnar. I samband med SCR-tester har vi ständig kapacitet att genomföra undersökningar av åtskilliga skalenliga modeller samtidigt. Modellerna är vanligen i skala 1:15 och 1:10 och därmed mellan tre och sex meter höga. De är helt framställda i plexiglas, så det är full insyn i det inre flödet.

Därmed har vi överblick över hela den invändiga processen i enheten, så att vi kan identifiera eventuella problem med vätskeflöde och dammbelastning. Modellerna omfattar efter avtal med klienten skalenliga modeller av AIG (Ammonia injection grid), blandare och invändiga delar såsom förstyvare och dammskärmar.

Modelluppsättningen gör det möjligt att analysera:

  • Flödesfördelning genom AIG och katalysatoringång
  • Temperaturskiktning i enheten
  • Kemisk blandning genom katalysatorer
  • Dammbelastning på katalysatorskiktet
  • Separation av damm i kanalerna
  • Flödesförhållanden vid APH-ingång
  • Tryckfördelning och -förlust
  • Rökgasavsvavlingsenhetens effektivitet
Dessutom gör modellerna det möjligt att testa en rad viktiga driftstillstånd, nämligen bypass-drift och enhetens känslighet beträffande ekonomiser-utloppsförhållanden samt drift med full, delvis och låg belastning. Detta ger en realistisk bild av enhetens prestanda när den har installerats.

Modell av SCR enheten (Selective Catalytic Reduction)