Som en del av life science-industrin, har bioteknik- & läkemedelssektorn ständigt krav på ny utveckling och nya affärsmodeller.

Det krävs avancerade produktionsanläggningar och -processer för att tillmötesgå de höga kraven från myndigheter och konsumenter. När du behöver inspektion, provning och certifiering kan vi hjälpa dig att uppfylla kraven i nationella och internationella standarder både på kvalitets- och miljöområdet och inom arbetsmiljöledningssystem och revisioner.

Hos oss kan du dessutom få rådgivning och tjänster för förbättring av dina produktionsprocesser och -anläggningar.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.