Instrumatic A/S har i många år utvecklat och sålt utrustning för mätning av emissioner från bl.a. kraftverk och ville utveckla affärsverksamheten till att också mäta emissioner från fartyg, men de saknade ett typgodkännande.

Det maritima området var helt naturligt för Instrumatic att ge sig in på med Instrumatics fleråriga erfarenhet med utrustning för kontinuerlig mätning av emissioner. ”Vi har själva utvecklat utrustningen för att mäta  SO2 och CO2, och de är nu grundligt testade”, säger Carsten Hansen, teknisk chef hos Instrumatic A/S.

Men för att kunna leverera utrustning för maritimt bruk krävs det ett godkännande från ett klassifceringsinstitut. ”Vi hade behov av att få utfört flera olika tester för att kunna få vår utrustning typgodkänd”, fortsätter han. ”Vi skulle t.ex. ha ett bevis på att utrustningen kan hålla i de miljöer som råder på ett skepp, så vi har bl.a. fått testat temperatur, vibrationer, EMC och smuts”.

Det var dessutom viktigt att få bekräftat att mätsystemet uppfyller IMO:s (International Maritime Organization) krav på mätning i rökgas från fartygsmotorer. ”När skepp seglar med heavy fuel som bränsle så finns det krav på att de ska rena röken innan den släpps ut i omgivningen. Det gör man via en scrubber, som tvättar rökgasen, och då kan vår emissionsmätningsutrustning dokumentera reningsgraden”, förklarar Carsten Hansen.

”FORCE Technology gav oss råd om hur vi kunde utföra emissionstesterna, och de tog fram ett scenario i laboratoriet där utrustningen testades enligt IMO:s krav. Med rapporten i handen kunde vi få ett godkännande hos klassificeringsinstitutet”, säger Carsten Hansen.

”Det var en stor fördel för oss att det gick att få alla tester utförda i Danmark, istället för att vi behövde ta oss till utlandet”, avslutar Carsten Hansen.