FORCE Technology assisterade Jakob Albertsen A/S med genomförandet av ett icke-verbalt kvalitetsledningssystem. Systemet kan tillämpas i hela organisationen oavsett språk eller utbildningsbakgrund.

Det danska företaget Jakob Albertsen A/S utför industriella beläggningar på hög nivå. Deras främsta kunder finns inom offshore och marin industri där kraven är speciella för ytornas hållbarhet. Företaget har 20 anställda på adressen i Svendborg och ett kontor i Qatar, där en del av arbetskraften kommer från Indien.

 Företaget införde ett kvalitetsledningsystem som ligger till grund för alla arbetsprocesser. "Vi har under åratal haft ett kvalitetsledningssystem som var tungjobbat. Våra tjänster måste följa internationella standarder, och hur systemet konstruerades så att det var svårt att relatera våra olika affärsprocesser till dem.

Illustrationer, teckningar och foton
”Texten var svår att förstå, särskilt för våra anställda i Qatar", säger direktör John Moritzen. 

"När vi skall leverera ytbehandlingar som lever upp till kritisk prestanda och gällande standarder, behöver vi ett användarvänligt system som är byggt enligt de krav som ställs i vårt arbete.

"Vi valde därför att inrätta ett nytt kvalitetsledningssystemet där alla allmänna anvisningarna och styrinstruktioner visas ickeverbalt, det vill säga med hjälp av illustrationer, teckningar och foton" säger John Moritzen.

"Varje instruktion relaterar till en gällande standard inom området, och ett icke – verbalt system kan förstås av alla, oavsett utbildning och språk. Vi har sedan tidigare kontakt med en verksamhetskonsult från FORCE Technology och han hjälpte oss att skapa ett nytt system som uppfyller internationella standardiserade metoder och tester"

Hur illustreras tid?

Kvalitetsledningssystemet är nu infört och alla instruktioner i sin helhet beskrivs med hjälp av illustrationer. Systemet visar exakt hur arbetet måste utföras. Till exempel har vi angett om en verksamhet bör pågå i 30 sekunder, och när en ytbeläggning är acceptabel eller inte och så vidare. Det var en speciell utmaning som tog tid, men vi lyckades ändå hantera det.

Nöjda med resultatet

 "Vi är mycket nöjda med resultatet " regissören John Moritzen fortsätter. "Våra medarbetare har blivit ägare av systemet. De kan se att det är användbart för dem i det dagliga arbetet. Kvaliteten på våra produkter har förbättrats stort. Certifieringsorganet var imponerande över vårt kvalitetsledningssystem och hur användarvänligt det var" avslutar John Moritzen.