Köpenhamns flygplats (CHP) har en vision att bli norra Europas trafiknav. FORCE Technology bidrar till att dokumentera så att CPH uppfyller kraven för övervakning av luftkvaliteten.

Köpenhamns flygplats, CPH, har en vision att bli en hub för norra Europas flygtrafik och vill uppnå visionen på ett ansvarsfullt sätt. CPH genomför därför en stor insats för att säkerställa arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, som omfattar alla berörda aktörer. FORCE Technology är en av dessa som bidrar till att dokumentera så att CPH uppfyller kraven för övervakning av luftkvaliteten.

CPH - en miljövänlig flygplats

CPH är den största flygplatsen i Danmark och vill bli norra Europas största internationella flygplats och trafik hub - och är på god väg: För tredje året i rad, sätter CPH passagerarrekord under 2013 med 24,1 miljoner passagerare. CPH sysselsätter cirka 2 200 anställda, medan Köpenhamns flygplats är basen för totalt 23 000 jobb.

 Det ökande antalet passagerare på CPH resulterar i mer trafik, flygplan och fordon i närmiljön. I slutändan kan det leda till en högre miljöpåverkan. CPH har därför stort fokus på övervakning av luftkvaliteten för att säkerställa att flygplatsens verksamhet uppfyller kraven från myndigheter och orsakar minsta möjliga olägenhet för omgivningen av flygplatsen.

 Avdelningen för miljö på CPH är engagerade i miljöprestandan på flygplatsen, inklusive övervakning av luftkvaliteten. "Mätning av luftkvaliteten på Köpenhamns flygplats är en viktig faktor eftersom det krävs i vår miljögodkännande, och för att vi vill säkerställa en god luftkvalitet för personer som reser på och vistas närliggande flygplatsanläggningarna, bland annat flygplatsens grannar",  säger miljösamordnare i Miljöavdelningen på CPH, Peter Schön.

FORCE Technology övervakar luftkvaliteten på Köpenhamns flygplats

FORCE Technology har genomfört övervakning av luftkvaliteten för CPH sedan 2012. Övervakningen sker på två mätstationer på flygplatsen öster och väster om terminalområdet. Stationerna övervakar förorenande ämnen i luften, speciellt koncentrationerna av: 
  • NO
  • NO2
  • NOX
  • PM2, 5.
De data som samlas in vid mätstationerna presenteras direkt på en hemsida där CPH dagligen kan läsa av mätningarna. Detta gör det möjligt för CPH att bedöma luftkvaliteten och för att säkerställa att gränsvärdena följs. 

"Vi valde FORCE Technology som vår partner för att övervaka luftkvaliteten eftersom de uppfyllde våra kriterier för effektivitet och självkostnadspriset för uppdraget"
, säger Peter Schön. Samarbetet mellan CPH och FORCE Technology löper under en period av tre år, varefter punkten ett nytt treårigt avtal kan förhandlas. "Vi har varit och är fortfarande nöjda med FORCE Technologys höga kompetens, noggrannhet och service uppdrag", säger Peter Schön.

Mätstation som ligger öster om terminalområdet
Mätstation som ligger väster om terminalområdet
Ett exempel på data som presenteras till CPH direkt på en webbplats