“Med den nya scanningsutrustningen från FORCE Technology uppnådde vi en förbättrad styrning av vår förbrukning av råvaror och en dokumenterad försäkran att densiteten i våra madrasser följer specifikationerna,” säger direktör Lars Wildenchild för Dan-Foam Aps, som tillverkar Tempur madrasser.

En bra och trogen madrass som du kan lita på är ett av de bästa sätten att få god nattsömn. Dan-Foam Aps vid Funen vet, liksom tusentals hushåll i Danmark och utomlands där Dan-Foams avancerade madrasser med varumärket Tempur finns, att detta varumärke är förknippat med god nattsömn. 

“Våra madrasser är baserade på high-tech komfortmaterial, som utvecklades för det amerikanska rymdprogrammet. Madrassernas viskoelastiska skummaterial formar sig efter din kropp och med dess spänningslindrande egenskaper erbjuder de en känsla av viktlöshet och ger en god, hälsosam sömn". 

"Vi producerar kvalitetsprodukter för såväl den privata sektorn som för hälso- och sjukvårdssektorn. Våra produkter kommer med en omfattande garanti, vilket är orsaken till att vi ständigt fokuserar på att uppfylla de tillämpliga specifikationerna när det gäller t.ex. hårdhet och hållbarhet,” säger direktören Lars Wildenchild.

Onlineinformation

Dan-Foam började använda PolyScan, utvecklat av FORCE Technology, för testning av madrassernas skummaterial. PolyScan särskiljer sig genom att erbjuda omedelbar onlineinformation kring skummets höjd och densitet, som inte bara erbjuder en försäkran om produktkvaliteten. Systemet kan även optimera utnyttjandet av råmaterial i produktionen. 

“PolyScan är ett röntgensystem som de stora skumblocken passerar genom. Röntgenstrålen kan placeras fritt längs hela blockets höjd och densiteten beräknas utgående från strålens försvagning. Med tillverkningen av skumblocket är toppytan alltid ojämn och måste skäras av i en senare process." 

"Ju mindre skummaterial som behöver skäras loss desto bättre utnyttjas råmaterialen. Och PolyScan bidrar till styrningen av detta,” säger den tekniska chefen, Torben Sevel och säljchefen, Stig Ole Vilsen, från FORCE Technology.

God nattsömn 

Dan-Foam tillverkar ett stort antal madrasser varje vecka och med PolyScan kan de vara säkra på att viktiga produktionsdata finns på plats. Dessutom betyder besparingarna av råmaterial att PolyScan blir en förnuftig investering. 

“När vi ser tillbaka på vårt testande, som brukade ske genom manuell förstörande provtagning, innebär PolyScan ett betydande steg framåt. Vi har inte bara en god dokumentation kring hela tillverkningsprocessen, men vi kan också bättre styra förbrukningen av råmaterial. Det är något som ger hela verksamheten god nattsömn,” säger Lars Wildenchild.