Tillverkare av högkvalitativa sömlösa metallringar använder P-scan 4 systemet som en integrerad del av avancerade system för tillverkningskontroll.

FORGITALs metallringar

FORGITAL® Group tillverkar och levererar sömlöst valsade och smidda ringar för användning i industrianläggningar runt om i världen. Ringarna är av stål, nickel, titan och kopparlegeringar, och de kan lika gärna vara utformade med en rektangulär tvärsnittsprofil eller med en krökt tvärsnittsprofil.

FORGITAL® gruppen kan leverera ett brett utbud av ringar med vikt från 10 kg upp till 40 ton och med en diameter på upp till 8 meter. Ringarna används i ett stort antal industrisektorer såsom gruv-, offshore och den mycket krävande flygindustrin där felfria produkter är ett absolut krav.

Ringarna blev tidigare inspekterade för fel och homogenitet genom manuella ultraljudsmetoder. FORGITAL fann dock att det fanns ett behov för att automatisera  inspektionen och för en detaljerad dokumentation av kvalitetskontroll.

Den första lösningen

Den första lösningen för automatiserad kontroll med ultraljud installerades på FORGITAL Italien redan fyra månader efter demonstrationen. FORCE Technology levererade styrskenor för ultraljudsproblem och P-scan 4 för datainsamling , analys och presentation. Vid ringens inspektionsfasen monterades styrskenor tillfälligt på en stor svarv istället för på skärverktyget.

Den andra lösningen

FORGITAL har en lång  tradition av ständig förbättring av processer och kontrollmetoder. Som följd därav ändrades den mekaniskainspektionmonteringen med ultraljud markant under 2001. I den nya installationen användes en helt ny maskin för att rotera vertikalt inriktade ringar med en diameter på upp till tre meter under inspektionen

För uppförande levererade FORCE Technology permanent monterade probeskenor med flexibla probehållare. Inspektionen utförs samtidigt på ringens framsida och utsida under rotation. Efter varje helt varv av ringen, flyttas proberbna automatiskt en kort sträcka i sidled tills hela ringen har utvärderats. Inspektionen utförs med upp till åtta prober samtidigt.

Den tredje lösningen

Det franska företaget Forges Maurice Dembiermont , som är en del av FORGITAL gruppen, producerar också metallringar genom smidning och valprocesser. Företaget levererade under 2004 en inspektionsutrustning , som är en vidareutveckling av systemet som levererades till FORGITAL Italien 2001. Systemet för det franska bolaget är utformad för att inspektera ringarna med en diameter på upp till åtta meter.

FORCE Technology har till systemet levererat probeskenor med probhållare, som är utrustade med luftfjädring. Ultraljudprober kan automatiskt anpassa sig till en krökt yta av ringytorna. P-scan 4 Flex med åtta kanaler valdes för datainsamling, analys och presentation, eftersom  -scan 4 Flex kan utökas för att hantera inspektion med virvelström.