Växjös nya panna Sandvik 3 består av tusentals svetsförband som förenar rörledningar, ventiler och pumpar till olika system. Eftersom kraven på pålitlighet och säkerhet är höga kontrolleras alla svetsar i olika utsträckning.

”Vi börjar röntga kl 18”, säger provningsteknikern Leif Rylander på FORCE Technology. Röntgenprovning är en av de metoder som används för att kontrollera svetsar. På grund av strålskyddskrav kan röntgenprovningen bara ske på kvällar och nätter när den ordinarie personalen har gått hem. FORCE Technology utför som certifierat tredjepartsorgan oberoende kontroll av svetsförbanden i Växjös nya panna Sandvik 3. I ett eget ”kontor” inne på byggområdet finns Leif och hans kollegor. Det är egentligen en container som är ett kombinerat kontor, labb och förråd.

”Att finnas inne på området är en förutsättning för att allt ska flyta på utan avbrott”, säger Leif.

 Svetsarna kontrolleras i detta fall med fem olika metoder:
  • Visuell kontroll
  • Magnetpulverprovning
  • Penetrantprovning
  • Ultraljudskontroll
  • Röntgenprovning/radiografering
Alla svetsar kontrolleras visuellt. Övriga metoder används i olika omfattning beroende på vilken typ av system det är och de normer som gäller. I vissa fall kontrolleras 10 % av svetsförbanden och i andra fall 100 %. Alla provningsmetoder kompletterar varandra. 

Visuell kontroll utförs på alla svetsar, dels av själva svetsaren som egenkontroll och dels av en person som är certifierad för visuell kontroll. 

Magnetpulver och penetrantprovning utförs också på nästan alla svetsförband. Med dessa metoder kan man se sprickor och andra fel som finns på ytan. Metoderna är relativt enkla och snabba.

Ultraljudkontroll gör att svetsens inre kan bedömas. Det ställer dock vissa genometriska krav på åtkomlighet och dimensioner, minst 8 mm godstjocklek. Metoden har många fördelar; snabb, relativt billigt, kan utföras utan hänsyn till annan verksamhet. Finns det allvarliga svetsfel så hittas dessa med ultraljud. 

Röntgenprovning, eller radiografering, anses av många som den mest pålitliga metoden för kontroll av svetsar. Fördelen är att man får en film att se på och något som kan sparas för framtida ändamål. Nackdelen är att det är mer tidsödande än andra metoder och säkerhetsaspekter gör att provningen bara kan ske under vissa omständigheter (ofta endast på kvällar och nätter). Det kan vara flera hundra entreprenörer på plats samtidigt under pannbygget.

”Men samarbetet och kommunikationen fungerar utmärkt”, säger Leif. Han menar att en orsak till detta är en kompetent projektledning och att alla entreprenörerna kan sin sak och har varit med förr. 

Björn Wolgast, affärsområdeschef på Växjö Energi, är beställare av den nya pannan. Han tycker att allt hittills har gått enligt planerna och är nöjd med alla inblandade parter. Projektledningen består delvis av egen personal från Växjö Energi, vilket annars inte är så vanligt. 

”Först efter godkänd provtryckning vet vi om vi lyckats med denna etapp”, säger Björn, som när vi träffar honom har två veckor kvar till den kritiska provtryckningen av pannan.