FORCE Technologys speciellt utformade scannings - utrustning letar sprickor och mäter tjockleken i en och samma process.

Floden Savannah i USA rinner nästan 500 kilometer mellan staterna Georgia och South Carolina på väg till Atlanten. På den sydöstra sidan av floden i South Carolina ligger Savannah River Site, ett 800 kvadratkilometer stort område. Detta är platsen för WSRC, Washington Savannah River Company, som är ansvariga för de stora underjordiska depåerna för lagring av högradioaktivt avfall.
Miljön ställer höga krav på säkerheten och utgör en stor utmaning vid inspektion av dessa depåer, som görs med jämna mellanrum. Sedan 1999 har FORCE Technology försett Savannah River Site med avancerad utrustning för säker och effektiv kontroll av depåtankar.

Fjärrstyrd kontroll

WSRC Projektet omfattar olika intressanta tekniska utmaningar. Depån har en inre ståltank inbyggd i en yttre tank av betong. Det är ståltanken som inspekteras, och det sker i mellanrummet mellan de två tankarna. Det nås genom lodräta rör med en diameter på max. 15 centimeter och av en längd på upp till 4,5 meter. 
”Vi har utvecklat ett speciellt inspektionssystem som består av en sökrobot och ett P-Scan System 4 för att spela in och presentera ultraljudsdata, och elektronik för fjärrstyrning av sökroboten", förklarar Jørgen Dam, försäljningschef på FORCE Technology i Danmark.

Skräddarsydd inspektionsutrustning

Utrustningen har anpassats enligt kraven i WSRC och dess speciella förutsättningar som gäller på platsen. Det trånga utrymmet för sökroboten, som bär ultraljudsprober, videokamera och ljus, har krävt teknisk innovation och kreativitet. Sökroboten och skannersystemet, som fjärrstyrs i en mätvagn på säkert avstånd från det radioaktiva innehållet i tanken, utför tjockleksmätning och  sprickdetektering i en och samma process.
"Savannah River National Laboratory utför regelbundna inspektioner av de 3,9 miljonerliterstankarna som nu är 50 år gamla. Med det avancerade P-scan-systemet och sökroboten från FORCE Technology har de ett betydelsefullt verktyg för den fortsatta övervakningen av tillståndet i tanken", säger Jørgen Dam.
FORCE Technology har levererat sökrobotar sedan 1999 för tankinspektioner som utförts av Savannah River National Laboratory. Alla system är anpassade till deras krav på hantering och inspektion.