De två hoppbackarna i Falun byggs om inför Skid-VM 2015. Stålkonstruktion ger ny lutning och form på backarna. I vinter skall det vara klart.

För att uppfylla de nya kraven på hoppbackens utformning byggs en stålkonstruktion ovanpå den befintliga stommen från 1974. Det innebär ny lutning och breddning, en ny utsiktsplats, nytt domartorn och bergbana byggs. Totalt monteras 200 ton nytt stål i hoppbacken. Martin Joronen på FORCE Technology är ”Biträdande besiktningsman stål”, på uppdrag av Lugnet i Falun AB (LUFAB).  ”Ombyggnaden av hoppbacken följer Boverkets krav på stålbyggnader, vilket innebär tuffa kvalitetskrav i alla steg från tillverkning till montering. Besiktningsarbetet handlar om att kontrollera att ställda krav är uppfyllda och att allt är kontraktsenligt utfört”, säger Martin. Som biträdande besiktningsman utför Martin förbesiktning och slutbesiktning. Allt som har med stålkonstruktionen kontrolleras; kvalitetsplan, monteringen, materialintyg, gällande regelverk, avvikelserapportering, rostskyddsmålning och svetsplan.  Martin rapporterar sedan besiktningsresultaten till uppdragsgivaren Henrik Belin, projektledare på LUFAB. ”Förbesiktningen gör att vi kan upptäcka och åtgärda fel och brister i ett tidigt skede”, säger Henrik. Stålbyggnadsbranschen står inför stora förändringar i och med att nya europeiska regelverk börjar gälla, s.k. Eurokoder och EN 1090. Detta innebär ökat fokus på dokumentation, kvalitetscertifiering och tredjepartskontroll. 

Bygga om hoppbackar är inget nytt

Det blir fjärde skid-VM’et i Falun sedan 1924 och andra ombyggnaden av hoppbackarna. Enligt Falu kommun är budgeten är cirka 300 miljoner kronor, varav hoppbackarna står för en tredjedel. Och det är en aning mer än vad Val Di Fiemme hade inför VM 2013. Att bygga om hoppbackar är dock inte ovanligt. Holmenkollen i Norge har byggs om 19 gånger där varav den senaste gången inför VM 2011. Lugnet-anläggningen har 1,5 miljoner besökare per år och kommer efter ombyggnaden bli en av de största i Skandinavien i sitt slag. 

Från rött ljus till grönt

”Det är en utmaning att få ihop kraven på ett modernt Skid-VM”, säger Henrik Belin, projektledare för ombyggnaden. ”När vi startade 2012 var FIS (Internationella Skidförbundet) minst sagt skeptiska till om vi skulle klara av projektet. Men tack vare att projektering och genomförande går så bra har projektet fått grön ljus från FIS. Vi har lyckats få alla entreprenörer med i matchen där alla jobbar åt samma håll, med god stämning och samarbete. Utmaningarna har varit de små ytorna och alla samtidiga evenemang som pågår på Lugnet under byggtiden.”, säger Henrik. Sven von Holst, VD för Skid VM 2015, är lugn och nöjd med läget. ”Det är snyggt och prydligt på byggplatsen, trots tidspressen. Alla har gjort ett fantastiskt arbete, och jag vill ge en stor eloge till alla inblandade för att vi är där vi är”, säger Sven, som nu längtar efter att få använda anläggningen.

Flexibilet och problemlösning

Ulrik Jonasson är VD på Sjölins Smide, som har levererat Stålstommen, menar att flexibilitet och problemlösning på alla nivåer gör att planeringen blir bättre. ”Om vi får vara med tidigt i planeringen och med personal som jobbar på plats underlättar det enormt”, säger Ulrik. Ulriks berättar att hans recept för att lyckas handlar om att jobba med leverantörer som kan bidra med teknisk utveckling och smarta produktionsmetoder, och då blir det inte alltid priset som avgör. ”Förmannen på plats måste vara komfortabel med leverantören och dokumentationen måste fungera på alla nivåer. Hoppbacken kräver noggrann utmätning och allt lutar, vilket är en utmaning”, säger Ulrik Johansson.
Peter Efverström, byggledare, sammanfattade läget med att ”det är inget skrot på gården, och det är ett gott tecken”. Om allt går som planerat kommer de första backhopparna att kasta sig ut för de nya branterna på en kvalitetssäkrad och slutbesiktigad stålstomme nu i vinter 2013/2014.