Genom att utveckla, tillverka och installera ett in-line röngenmätsystem för produktionsanläggningar hjälper vi till att säkra en hög och enhetlig kvalitet och produktivitet vid LOGSTOR.

LOGSTOR är världens största producent av förisolerade fjärrvärmerör med produktionsanläggningar i ett flertal länder. År 2013 levererade och installerade vi åter igen ett in-line röntgenmätssystem till deras anläggning i den danska staden Løgstør där produktionen av kontinuerliga linjer underhålls och expanderar.

Produktivitet och kvalitet är nyckelord

LOGSTOR är en marknad med en stark internationell konkurrens. Det enda sättet att ligga i frontlinjen är att ständigt fokusera på en optimering av produktivitet och kvalitet genom att vara innovativ när det handlar om nya produkter och produktionsmetoder.

”Mätsystemen från FORCE Technology hjälper till att säkerställa en hög och enhetlig kvalitet och optimera vår produktivitet genom att minimera avfall,” säger Kristian H. Overgaard, EVP Technical Director vid LOGSTOR. 

Röntgenmätsystem är viktiga instrument för rörproduktion, och medräknat det senaste tillskottet har LOGSTOR nu vårt röntgenmätsystem på fem kontinuerliga produktionslinjer i Løgstør. Alla system är skräddarsydda till LOGSTORs produktion och manövreras av de dagliga operatörerna. 
På skärmar kan operatörerna tydligt se hur produktionen fortskrider och om kvaliteten håller avsedd standard. Om ett larm går kan de därmed snabbt justera produktionen och minimera potentiellt avfall.

Rören produceras på kontinuerliga utvalsningar och kan vara ganska komplexa och skiftande i sin konstruktion. Det är naturligtvis mycket viktigt att isoleringen är korrekt och har rätt isoleringskvalitet. Rören måste ligga korrekt i isoleringsskummet, och larmtrådarna måste vara korrekt placerade och inbäddade med skumisolering. Det innebär att allt är “ dolt” i skum och skyddas av ett yttre plasthölje som gör det omöjligt för blotta ögat att se men inte för röntgenstrålarna.

Ökad produktivitet innebär jobbskapande i Danmark

Vårt samarbete med LOGSTOR är ett mycket bra exempel på den avsikt som beskrivs under Manufacturing Academy of Denmark (MADE), där know-how från kunskapscentra såsom FORCE Technology är knutna till produktionen för att kunna förbättra dansk produktivitet, samt säkra och/eller skapa jobb inom den danska tillverkningsindustrin.