FORCE Technology har utvecklat, producerat och installerat ett TwinEye röntgenmätsystem för National Oilwell Varco Denmarks (NOV Flexibles) i den nya produktionslinjen i delstaten Rio de Janeiro, som producerar flexibla rör för olje- och gasutvinning.

Kvaliteten är helt avgörande

NOV Flexibles, tidigare NKT-Flexibles, levererar flexibla rör till offshore olje- och gasutvinning. Verksamheten är en del av amerikanska NOV som sysselsätter mer än 60 000 medarbetare globalt.  NOV Flexibles har just invigt en ny fabrik i Brasilien. 

De komplexa rörsystemen används på havsbotten mellan installationerna och mellan botten och havsytan, vilket ställer stora krav på rörens kvalitet. Deras styrka och flexibilitet ska hålla i många år under extrema förhållanden på flera tusen meters djup med fritt spann i ett ständigt föränderligt hav.  Fel och rörledningsbrott kan få mycket allvarliga miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

FORCE Technologys TwinEye röntgenmätsystem utför komplexa mätningar på rörets hela omkrets och resultaten bidrar till att säkra och dokumentera produktens kvalitet. 

TwinEye röntgenmätsystemet utför komplexa mätningar på rörets hela omkrets för flexibla rör vid olje- och gasutvinning. Resultaten bidrar till att säkra och dokumentera rörens kvalitet.

Mätsystem för kvalitetskontroll, produktdokumentation och processövervakning

De extrema förhållandena göra att kvalitetskontrollen av de flexibla rören är av största vikt. Mätsystemet är installerat in-line i produktionslinjen för snabbast möjliga dimensionskontroll av rör med en yttre diameter på upp till 650 mm. Systemet hjälper till att säkra kvaliteten på rörens polymerskikt som ska skydda de armerade skikten mot rost såväl utifrån som inifrån. 

NOV levererar varje rör med en omfattande dokumentation som visar att de är producerade i överensstämmelse med produktspecifikationerna. I dokumentationen ingår en omfattande och löpande mätning av polymerskiktens dimensioner. Samtliga mätningar integreras i dokumentationssystemen. 

Mätsystemets höga mätfrekvens, dess täckning av rörets hela omkrets och integrationen i produktionslinjens kontrollsystem utnyttjas till processövervakningen. Processvariationer och produktionsfel kan påverka en stor del av produktionen, varför det är av största vikt att kunna korrigera dem så tidigt som möjligt i processen. Färre processvariationer och tidig felsökning garanterar optimal produktion.