Certifieringsorganet inom Force Technology Sweden AB är en tekniskt oberoende del och en från provningsverksamheten fristående organisation.

Styrande nämnden är direkt underställd bolagsstyrelsen vid Force Technology Sweden AB och består av fem ledamöter varav tre är representanter för svensk industri. Nämnden leds av en ordförande som tillika är certifieringsorganets chef.

Personcertifiering av Svetsare & Lödare.

Produktcertifiering av cisterner, rörledningar, och korrosionsskyddssystem enligt MSBFS 2018:3.