Certifiering av svetsare, svetsoperatörer och lödare

Svetsarprövningsintyg för svetsare och svetsoperatörer är vanligtvis ett krav vid svetsning av tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner.

FORCE Technology Sweden AB kan certifiera dig och dina svetsare, så att du är redo att utföra svetsuppgiften.

Steg vid certifiering av svetsare

Certifieringen kan genomföras på det egna företaget, svetsskolan eller hos FORCE Technology certifieringscenter (finns på vissa orter) under övervakning av en godkänd svetskontrollant.

Certifieringen kan utföras i följande steg:

 • Svetsansvariges bedömning av svetsarens yrkeskunskap
 • Svetsansvarig bedömer om eventuell träning i praktisk svetsning och genomgång av teori behövs
 • Svetsning av provstycke enl. pWPS/WPS under övervakning
 • Provning av arbetsstycket (Ofp och ev. mekanisk provning)
 • Utfärdande av svetsarprövningsintyg
Force Technology Sweden AB är ett av SWEDAC godkänt certifieringsorgan.

Organisationen består av ett antal välutbildade svetskontrollanter geografiskt spridda över landet, som garanterar att det utgivna ackrediterade certifikatet lever upp till europeiska och internationella krav.

Få ditt svetsarprövningsintyg på papper eller digitalt via CERT Online

Provning och utgivning av svetsarprövningsintyg klaras normalt av inom en vecka. Du kan få svetsarprövningsintyget antingen digitalt eller på utskrivet papper. När svetsarprövningsintyget ges ut digitalt, kommer du som kund att registreras i databasen CERT Online hos FORCE Technology Sweden AB. Genom detta kommer du att mottaga information angående bekräftelse och förlängning av svetsarprövningsintyget som görs en till två gånger per år beroende på vilken standard svetsarprövningsintyget är utställt enligt. Ditt företag utför bekräftelsen av svetsarprövningsintyget på FORCE server.

Dessutom får alla svetsare med digitala svetsarprövningsintyg ett svetsarpass, innehållande en QR-kod som endast tillåter tillgänglighet för läsning av svetsarens egna svetsarprövningar via FORCE Technology hemsida.

På FORCE Technologys hemsida finns även en funktion som gör det möjligt att kontrollera om ett svetsarprövningsintyg är giltigt.

Standarder för certifiering av svetsare, operatörer och lödare

FORCE Technology Sweden AB är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av svetsare, operatörer och lödare enligt ett antal internationella standarder:

 • SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 1: Stål
 • SS-EN ISO 9606-1 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 1: Stål
 • SS-EN ISO 9606-2 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 2: Aluminium och aluminiumlegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 9606-3 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 3: Koppar och kopparlegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 9606-4 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 4: Nickel och nickellegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 9606-5 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 14732:2013 Svetspersonal – Prövning av operatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material
 • TDOK 2014:0587 Svetsning av räler och rälskomponenter, svetarprövning version 2.0
 • SS-EN 13133 utg 1, Hårdlödning – Lödarprövning
 • SS-EN ISO 13585:2012, Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning

Du kan också ha certifierade svetsare och lödare med andra standarder:

 • ASME IX – Svetsning, lödning och smältkvalifikationer
 • AWS D1.1 Strukturell Svetskod – Stål
 • AWS D1.2 Strukturell Svetskod – Aluminium
 • AWS D1.6 Strukturell Svetskod – Rostfritt stål
Denna aktivitet är inte ackrediterad hos FORCE Technology Sweden som tredjepartscertifiering.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter eller mer information kan erhållas genom att klicka på Kontakt.