Opartiskhet

FORCE Technology Sweden Certifiering har hela tiden fokus på opartiskhet i samband med våra certifieringstjänster.

Vårt mål är att agera trovärdigt och leverera högkvalitativa tjänster hela tiden. Det är viktigt för FORCE Technology Sweden AB att kunna dokumentera sin opartiskhet och kompetens så att omvärlden fullt ut kan lita på vår trovärdighet och kvalitén i vårt arbete.

FORCE Technology Sweden AB har tillsatt en Styrande Nämnd bestående av kompetenta personer från ett brett spektrum av industrier och branscher. Styrande Nämnden har ansvaret för den tekniske kvaliteten i certifieringsorganet och ska därmed säkerställa att verksamheten bedrivs opartiskt enligt nationella, internationella bestämmelser och FORCE Technology Sweden AB’s interna procedurer.

Styrande Nämnden

För att säkerställa vår opartiskhet och övervaka våra certifieringsaktiviteter har vi etablerat en Styrande Nämnd.

Nämnden ansvarar för följande uppgifter:

  • Skydda opartiskhet
  • Utveckling och underhåll av certifieringsordningen
  • Övervaka examinerings- och certifieringsprocessen
  • Behandling av överklaganden och klagomål