Överklagande & Klagomål

Vi har utarbetat denna överklagande och klagomåls vägledning som du bör följa för att du ska få en snabb och seriös behandling. Vi betraktar varje enskilt klagomål som en återkoppling från dig för att förbättra vår service och våra rutiner.

Ett klagomål inkluderar även ditt överklagande mot ett beslut som vi har fattat angående din certifieringsprocess.

Ditt klagomål / överklagande måste alltid vara skriftligt och adresseras till chefen för certifieringsorganet. Klagomålet måste lämnas in inom kort och inom tre veckor efter det att beslutet har blivit meddelat dig. Den kan skickas per e-post eller vanlig post.

För att behandla ditt klagomål effektivt vill vi ha följande information utöver klagomålet / överklagandet:

  • Namn och position
  • Företagsnamn och adress (om tillämpligt)
  • Kontaktuppgifter (E-post, telefon)
  • Certifiering område

Alla klagomål ställda till Certifieringsorganet på FORCE Technology Sweden hanteras av certifieringsorganets chef. Beslut om klagomålet skall tas senast en månad efter ankomst. Allt underlag (besvärsskrivelse, utredning, ordförandeutlåtande etc.) föreläggs till Styrande Nämndens ledamöter.

Senast en vecka efter certifieringsorganets chefs beslut, meddelas skriftligt resultatet till den klagande.

Anställda som har deltagit i certifieringsprocessen kan inte delta i behandlingen av ett klagomål.

Kontaktuppgifter:

Skicka klagomålet till:

FORCE Technology Sweden AB
Att. Chefen Certifieringsorganet
Smidesvägen 10-12
171 41 Solna

Alternativt: info@force.se