FORCE Technology Sweden AB är av Swedac ackrediterat som certifieringsorgan enligt MSBFS för certifiering av cisterner, rörledningar och korrosionsskyddssystem.

Nedan till höger finner ni ansökningsformulär, ABC-cistern och en förteckning av utgivna certifikat.

Utfärdade certifikat

Företag: Gävle Cisternplast AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Vega special

Certifikatsnummer: FORCE-5C-1

Status: Giltigt


 Företag: Gävle Cisternplast AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Vega-Tank

Certifikatsnummer: FORCE-5C-2

Status: Giltigt


Företag: Gävle Cisternplast AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Vega-Fack

Certifikatsnummer: FORCE-5C-3

Status: Ogiltigt


 Företag: Gävle Cisternplast AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Gävle betongrekonditionering

Certifikatsnummer: FORCE-5C-4

Status: Giltigt


 Företag: Ellge Cisternteknik AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Ellge inklädnad på befintlig inklädd cistern

Certifikatsnummer: FORCE-2C-1

Status: Giltigt


 Företag: Ellge Cisternteknik AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Ellge inklädnad för stålcistern

Certifikatsnummer: FORCE-2C-2

Status: Giltigt


 Företag: Ellge Cisternteknik AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Ellge mellanvägg

Certifikatsnummer: FORCE-2C-3

Status: Ogiltigt


Företag: Ellge Cisternteknik AB

Omfattning: Serietillverkning av cisterner

Beteckning: Ellge Betongrekonditionering

Certifikatsnummer: FORCE-2C-4

Status: Giltigt


 Företag: JOTUN A/S

Omfattning: Korrosionsskyddssystem i form av beläggning

Beteckning: Tankguard SF

Certifikatsnummer: FORCE-4C-3

Status: Giltigt 


 Företag: JOTUN A/S

Omfattning: Korrosionsskyddssystem i form av beläggning

Beteckning: Tankguard 412

Certifikatsnummer: FORCE-4C-4

Status: Giltigt


 Företag: JOTUN A/S

Omfattning: Korrosionsskyddssystem i form av beläggning

Beteckning: Tankguard Plus

Certifikatsnummer: FORCE-4C-5

Status: Giltigt


 Företag: JOTUN A/S

Omfattning: Korrosionsskyddssystem i form av beläggning

Beteckning: Tankguard Storage

Certifikatsnummer: FORCE-4C-6

Status: Giltigt


 Företag: JOTUN A/S

Omfattning: Korrosionsskyddssystem i form av beläggning

Beteckning: Chemflake Special

Certifikatsnummer: FORCE-4C-1

Status: Giltigt