Det finns ett starkt fokus på att trygga energiförsörjningen i framtiden. Samtidigt omvandlas energiproduktionen till stor del till fossilfria energikällor som minskar CO2-utsläppen så mycket som möjligt.

Tyngdpunkten i våra tjänster till energiindustrin är tvådelad. En är att optimera energiutvinningen i samband med förnybara källor som vind, vattenkraft, biobränslen & bioavfall. Det andra spåret är att hjälpa de konventionella energiproducenterna att modernisera och effektivisera kraftverken.

Våra tjänster är särskilt inriktade på branscherna kärnkraft, biomassa och avfall, fossila bränslen och vindkraft.

Välj din bransch nedan om du vill veta mer om de tjänster, tekniska lösningar och labbresurser vi erbjuder.