Ett väsentligt bidrag till omställningen av vårt energisystem till förnybar energi ska komma från biomassa och avfall. Vi har många års erfarenhet av att ge service och rådgivning till branschen.

Vi erbjuder konsulttjänster i allt från separata bränsleanalyser och emissionsmätningar till planering och projektering av hela biomassa- och avfallsanläggningar. Vi erbjuder även certifiering samt kurser och utbildningar av medarbetare som arbetar med biomassa- och avfallsanläggningar.

Våra tjänster riktar sig till avfallsförbränningsanläggningar, producenter av avfallsanläggningar samt avfallsutrustning och offentliga myndigheter.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.