85 % av världens energiförbrukning består av fossila bränslen. Med tanke på klimatförändringar och energi-effektivitet är det viktigt att se till att både nya och befintliga kraftverk är så miljövänliga och energieffektiva som möjligt.

FORCE Technology erbjuder tjänster till kraftverk som drivs med fossila bränslen. Vårt uppdrag kan bestå i att hjälpa till med drift och underhåll av befintliga kraftverk – till exempel med målet att släppa ut mindre koldioxid. Det kan också handla om att ni vill konvertera ett kraftvärmeverk för sameldning av biomassa och fossila bränslen.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.